Απόψεις Εκπαιδευτών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σχετικά με την αξιοποίηση συστημάτων τηλεκπαίδευσης στα προγράμματα κατάρτισης των ΙΕΚ

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. ΚΑΓΙΑΒΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΩΜΑΙΤΣΑ
 9. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 10. 1
 11. 23
 12. 29
 13. περιέχει πίνακες
  • Η έρευνα πραγματεύεται μια σύγχρονη διάσταση της εκπαίδευσης, την τηλεκπαίδευση, που αποτέλεσε για το διάστημα της πανδημίας το κύριο μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν και υιοθετήθηκε πρωτίστως από ανάγκη για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα εξετάσουμε αν η εφαρμογή της μπορεί και σε ποιο βαθμό, να υιοθετηθεί ως πάγια εκπαιδευτική πρακτική, τους περιορισμούς που θέτει, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί, ώστε να υποστηρίξει το πρόγραμμα σπουδών των ΙΕΚ.
  • Research deals with a modern dimension of education, distance learning, which has been during covid-19 the main medium of the educational process. Although it was adopted primarily out of a need to comply with health protocols, we will examine whether its implementation can be adopted and to what extent, the limitations it sets, but also the opportunities it creates, in order to integrate it into educational practice, supporting the objectives of IEK.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.