ΔΕΟ Διάφορα Θέματα, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  1. Συλλογή