Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών(Παρασκάκης/Σγάρμπας: ΠΛΗ0)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ Διάφορα Θέματα, Πληροφορική
 3. Ελληνικά
 4. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΓΑΡΜΠΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό:Συνολικός χρόνος μελέτης: περίπου 11 ώρες. Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών:Το υλικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί (τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση) από έναν αρχάριο φοιτητή σε λιγώτερο από 4 ώρες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος εξοικείωσης, πειραματισμού και πειραματικής εφαρμογής των γραφομένων στον υπολογιστή του φοιτητή, ούτε και ο χρόνος εκπόνησης των δραστηριοτήτων, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
  • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό: Οι στόχοι του διδακτικού υλικού είναι να μπορούν οι φοιτητές να αναλύουν και να εφαρμόζουν βασικές αλγοριθμικές δομές διατυπώνουν την επίλυση ενός προβλήματος με αλγοριθμικά βήματα εφαρμόζουν βασικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων διασπούν σύνθετα προβλήματα σε απλούστερα συντάσσουν απλά και σύνθετα προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal
  • Χρήση Εφαρμογών και Υπηρεσιών (για τον Η/Υ και το Διαδίκτυο) Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το υλικό, θα είστε σε θέση να : δημιουργείτε και να τυπώνετε κείμενα και σχήματα με τον υπολογιστή σας διαβάζετε ιστοσελίδες και να κάνετε αναζητήσεις στο διαδίκτυο γράφετε και να στέλνετε μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εγκαθιστάτε νέα προγράμματα στον υπολογιστή σας δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας προστατεύετε τον υπολογιστή σας από ιούς και άλλες απειλές
 8. Η ΘΕ ΠΛΗ-0 δεν διαθέτει (ακόμη) τόμους μελέτης.
 9. Αλγόριθμος,Ακολουθία,Επιλογή,Επανάληψη,Μεταβλητές,Τύποι δεδομένων,Πίνακας,Πρόγραμμα,Εντολές,Διαδικασία, Συνάρτηση,Υποπρογράμματα | Algorithm,Sequence,Selection, Repetition,Variables, Data Types,Arrays, Program, Procedure, Function, Subprograms | Εφαρμογή,Διαδίκτυο, Πρόγραμμα πλοήγησης,Επεξεργαστής κειμένου,Διορθωτής κειμένου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,Αποθήκευση Ασφαλείας,Ιός υπολογιστή,Μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης,Ιστολόγιο,Διαδικτυακή Πύλη,Λογιστικό φύλλο,Πρόγραμμα συμπίεσης | Software Application,Internet, Web Browser,Word Processor,Text Editor,E-mail,Backup,Computer Virus,Web Search Engine, Forum,Portal,Spreadsheet,Compression Program