Μαθηματική Μοντελοποίηση

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΜΣΜ60 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΛΑΜΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 40 λεπτά μελέτης. (26 Λεπτά + 50 Δεύτερα)
  • Με τη μελέτη του παρόντος υπερκειμένου ο φοιτητής αναμένεται ότι: θα έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της μαθηματικής προτυποποίησης, θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές δημιουργίας μαθηματικών προτύπων, μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές τους.
 9. Μ.Α.Ε.: Κεφάλαια 1,2,3.
 10. προτυποποίηση, μαθηματικά μοντέλα, μαθηματικές εξισώσεις, mathematical modeling, mathematical equations
 11. Το παρόν υπερκείμενο δεν προϋποθέτει γνώσεις από το έντυπο υλικό, το οποίο αποτελεί το έναυσμα για τη δημιουργία του.