Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΖΕΡΒΑΣ, Ε. | ΜΕΡΑΚΟΣ, Λ.
  5. 4 εβδομάδες για το ΠΛΗ22- Β1, 1 ½ εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β2, 2 εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β3
    • ΠΛΗ22-Β1:Ηλεκτρονικές σημειώσεις στις οποίες καλύπτονται οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ύλης ψηφιακών επικοινωνιών (π.χ. κάλυψη του μετασχηματισμού Fourier, αναλογικές διαμορφώσεις). ΠΛΗ22-Β2:Σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων φασματικής ανάλυσης σε MATLAB. Οι ασκήσεις θα συνοδεύονται από αναλυτικούς οδηγούς επίλυσης-εφαρμογής των παραδειγμάτων όπου θα διατίθενται και στοιχεία της σχετικής θεωρίας. Επίσης, ορισμένες ασκήσεις συνοδεύονται από video clips στα οποία παρουσιάζεται η πραγματοποίηση της άσκησης με την βοήθεια τοu MATLAB. ΠΛΗ22-Β3:Δικτυακός τόπος υποστηρικτικού υλικού για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών.
  6. ΠΛΗ22/2 «Ψηφιακές Επικοινωνίες»