Ηλεκτρονικές Σημειώσεις Ψηφιακών Επικοινωνιών (ΠΛΗ22, Β1) Παραδείγματα MATLAB (ΠΛΗ22, Β2) Υποστηρικτικό υλικό για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών (ΠΛΗ22, Β3)

  1. Digital-item (Document)
  2. ΠΛΗ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΖΕΡΒΑΣ, Ε. | ΜΕΡΑΚΟΣ, Λ.
  5. 4 εβδομάδες για το ΠΛΗ22- Β1, 1 ½ εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β2, 2 εβδομάδες για το ΠΛΗ22-Β3
    • ΠΛΗ22-Β1:Ηλεκτρονικές σημειώσεις στις οποίες καλύπτονται οι περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κάλυψη της ύλης ψηφιακών επικοινωνιών (π.χ. κάλυψη του μετασχηματισμού Fourier, αναλογικές διαμορφώσεις). ΠΛΗ22-Β2:Σειρά ολοκληρωμένων παραδειγμάτων φασματικής ανάλυσης σε MATLAB. Οι ασκήσεις θα συνοδεύονται από αναλυτικούς οδηγούς επίλυσης-εφαρμογής των παραδειγμάτων όπου θα διατίθενται και στοιχεία της σχετικής θεωρίας. Επίσης, ορισμένες ασκήσεις συνοδεύονται από video clips στα οποία παρουσιάζεται η πραγματοποίηση της άσκησης με την βοήθεια τοu MATLAB. ΠΛΗ22-Β3:Δικτυακός τόπος υποστηρικτικού υλικού για την βελτίωση του μαθηματικού υπόβαθρου των φοιτητών.
  6. ΠΛΗ22/2 «Ψηφιακές Επικοινωνίες»