ΤΟ φυσικό περιβάλλον στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος της Γλώσσας και των Ανθολογίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

How the natural environment is presented in the Greek folkloric art and tradition.This has been achieved by examining the literature which includes Anthologies and the textbooks, used in primary education. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΚΑΤΖΑΡΑ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΦΛΟΓΑΙΤΗ , ΕΥΓΕΝΙΑ
 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΛΑΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | NATURAL ENVIRONMENT, FOLKLORE, TRADITION, ART, TEXTBOOKS
 10. 54
 11. 18
 12. Περιέχει 9 πίνακες
 13. Δαμιανού, Δ. (2002). «Λαϊκή Φιλολογία» στο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα II: Οι Νεότεροι Χρόνοι, τ. Γ΄, Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Ο στόχος της εργασίας συνίσταται στη διερεύνηση της αποτύπωσης του φυσικού περιβάλλοντος στην ελληνική λαϊκή τέχνη και παράδοση μέσα από την εξέταση των Ανθολογίων και των εγχειριδίων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • The object of this study is to explore how the natural environment is presented in the greek folkloric art and tradition. This has been achieved by examining the literature which includes Anthologies and the textbooks, used in primary education.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.