Διερεύνηση της συμβολής της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην παροχή ίσων ευκαιριών σε φοιτητές με προβλήματα όρασης

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 18 Ιανουαρίου 2009 [2009-01-18]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Το σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο επιβάλλει έναν αναβαθμισμένο ρόλο τηςΑεξΑΕ που θα μπορεί μέσω των νέων τεχνολογιών να ικανοποιεί τις διαφορετικέςεκπαιδευτικές ανάγκες των ΦμεΑ.Στόχος μιας σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση είναι η παροχή πολλαπλώνδυνατοτήτων πρόσβασης στην πληροφορία σύμφωνα με τις αρχές της προσβασιμότηταςκαι της χρηστικότητας, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περιορισμό ή αναπηρία. Σκοπόςτης έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών με Αναπηρίες υπό τοπρίσμα της μελλοντικής εφαρμογής ενός εναλλακτικού και διευρυμένου συστήματοςσπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του ΕΑΠ.Μετά την καταγραφή των απόψεων διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν ταπλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής ενός διευρυμένου συστήματοςσπουδών υπό το πρίσμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Τέλος διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προτάσεις για τη συγκρότηση μιαςδομής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εν δυνάμει αποτελεσματικής εκπαιδευτικήςπρότασης υπό το πρίσμα των αρχών προσβασιμότητας και χρηστικότητας ικανής ναπροσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους ΦμεΑ.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.