Υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής και μετάδοσης διοργανώσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Audiovisual production and broadcasting services of high value-added events (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδόπυλος, Θεμιστοκλής
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Δημούλας, Χαράλαμπος
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Οπτικοακουστική παραγωγή | δορυφορική μετάδοση | συγχρονισμός | συγκέντρωση | διανομή | εκπομπή
 10. 33
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα
  • Στη σύγχρονη ραδιοτηλεοπτική εποχή, πολιτικά, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα αποτελούν αντικείμενο προσέλκυσης σημαντικής μερίδας του τηλεοπτικού (και όχι μόνο) κοινού. Συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών της Γραμμικής Τηλεόρασης αλλά και των χρηστών όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού (Eurovision Song Contest) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε παγκόσμια κλίμακα. Σκοπός της ΔΕ αποτελεί η έρευνα των τεχνικών διαδικασιών μιας διοργάνωσης, εστιάζοντας στην ανάλυση των οπτικοακουστικών δεδομένων αναφορικά με την συνολική παραγωγή του θεάματος. Αρχικά θα γίνει διερεύνηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων, προτύπων και καλών πρακτικών στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση της διαδικασίας οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης από τεχνικής πλευράς του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού, στους χώρους ενός Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων αναβάθμισης όπου, με στόχο την αποφυγή δυσλειτουργιών, συστήνεται η σταδιακή υλοποίηση.
  • In the modern era of radio and television, political, sports and cultural events are the object of attracting a significant portion of the television (and not only) audience. They attract the interest of the viewers of Linear Television but also of the users of all social media. The European Song Contest (Eurovision Song Contest) is a typical example, with high numbers of viewers worldwide. The purpose of the Diploma Thesis is the research of the technical procedures of an event, focusing on the analysis of the audiovisual data regarding the total production of the spectacle. Initially, international developments, standards and good practices in the broadcasting field will be investigated and studied. This will be followed by the analysis of the process of organization, management and implementation from a technical point of view of the European Song Contest, at the premises of a Public Broadcasting Organization. Taking into account the above, attempts will be made to formulate proposals for infrastructure upgrades, with priorities but also provision for the gradual implementation, so as not to disrupt the continuity of their operation.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.