Ακουστική μελέτη και σχεδιασμός μεταβλητής ακουστικής του αμφιθεάτρου του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών για εκδηλώσεις ομιλίας και μουσικής

A study into the acoustic and design of acoustic variability of the Amphitheater in the Cultural Center of Giannitsa for Music and Speech (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φωκάς, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 177
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Παπαδάκης, Νικόλαος
 9. ακουστικός σχεδιασμός | ακουστικές μετρήσεις | ακουστική προσομοίωση | μεταβλητή ακουστική | χώροι πολλαπλής χρήσης
 10. 4
 11. 4
 12. 34
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες,σχήματα, φωτογραφίες
 14. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες Εξελίξεις στην Κτηριακή Ακουστική / Κοντομίχος Φ. [κ.ά.]
  • Το αντικείμενο αυτής της εργασίας περιλαμβάνει τη μελέτη της ακουστικής συμπεριφοράς της αίθουσας της κεντρικής πτέρυγας του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών. Η αίθουσα εγκαινιάστηκε το 2002 και σχεδιάστηκε ως αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Στον συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες μουσικών συνόλων καθώς και χορευτικές παραστάσεις. Επίσης λαμβάνουν χώρα οπτικοακουστικές εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες κ.α. Στην παρούσα εργασία εξάγονται συμπεράσματα για την ακουστική συμπεριφορά της αίθουσας σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της ως αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Επίσης η εργασία μελετά τον ακουστικό σχεδιασμό της μεταβλητής ακουστικής της αίθουσας με σκοπό την βελτίωση της ακουστικής συμπεριφοράς της για εκδηλώσεις ομιλίας και μουσικής. Η ερευνητική προσέγγιση περιλαμβάνει την μελέτη και άλλων επιλεγμένων αιθουσών ως προς την ακουστική ευελιξία τους. Στο βασικό ερευνητικό μέρος όμως πραγματοποιούνται ακουστικές μετρήσεις με κατάλληλο εξοπλισμό στον χώρο καθώς και προσομοίωση της ακουστική συμπεριφοράς του μοντέλου της αίθουσας μέσω του λογισμικού Catt Acoustic.
  • The subject of this work is based on the study of auditory behavior in the main hall of the central wing of the Cultural Center of Giannitsa. Established in 2002, the hall was designed as a multipurpose room. In particular, it is readily used for public events such as concerts, theatrical and dance performances as well as audiovisual events such as book presentations, public speaking, and the like. The study draws conclusions on the acoustic behavior of the hall in relation to its original design as a multifunctional hall. Furthermore, the work studies the design of the acoustic variability of the acoustics of the hall aimed at improving its auditory behavior for speech and musical events. The research approach includes the study of other selected rooms as to their acoustic flexibility. During the research stage, however, acoustic measurements were conducted in the hall as well as simulations of the acoustic behavior of the room model through the Catt Acoustic software.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.