Ηχητική καταγραφή και ανάλυση συμπεριφορισμού της μέλισσας (Apis mellifera)

Sonic recording and analysis of the honey bee (Apis mellifera) behaviorism (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αθανασιάδης, Γεώργιος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 9. μελισσοκομία ακριβείας | παρακολούθηση κυψέλης | μέτρηση ήχου | ανάλυση ήχου | ηχητικές παράμετροι | μέλισσα | Apis mellifera
 10. 2
 11. 5
 12. 40
 13. Περιέχει: 10 πίνακες, 45 εικόνες
  • Τα τελευταία χρόνια η υγεία των μελισσοσμηνών έχει κλονιστεί σε παγκόσμια κλίμακα, οδηγώντας σε αυξημένη θνησιμότητά τους. Η κοινή μέλισσα (Apis mellifera), η υπεύθυνη για τα περισσότερα από τα βρώσιμα αγαθά που καταναλώνει ο άνθρωπος, απειλείται. Το φαινόμενο αυτό έχει εντείνει το ενδιαφέρον για συστηματική παρακολούθηση και μη επεμβατική διαχείριση των κυψελών στα πλαίσια της Μελισσοκομίας Ακριβείας. Οι ήχοι που παράγουν οι μέλισσες φαίνεται να αποτελούν το περισσότερα υποσχόμενο πεδίο μελέτης, καθώς η ανάλυσή τους μπορεί να αποκαλύψει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την κατανόηση των παραγόντων που σχετίζονται με τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, την υγεία και τη δραστηριότητα του μελισσοσμήνους. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την εξαγωγή ηχητικών χαρακτηριστικών και παραμέτρων μέσω ειδικών μετασχηματισμών και εργαλείων εξόρυξης χρήσιμης ηχητικής πληροφορίας, όπως αυτής των τονικών χαρακτηριστικών και του βάρους του τονικού ύψους του καταγεγραμμένου ήχου, καθώς και της σύνδεσης των εξαχθέντων χαρακτηριστικών με τη μακρο-συμπεριφορά των μελισσών.
  • Recent years honeybees’ (Apis mellifera) colonies are being rapidly declined. Honeybees have a key role in pollination services of both cultivated and spontaneous flora, and the increase in bee mortality could lead to an ecological and economic crisis. In the field of Precision Apiculture there has been massive interest of the researchers for systematic beehive monitoring and non-invasive methods of apiary management. Sounds are used by the bees to communicate within the hive, and their analysis can reveal useful information and provide deeper understanding of the factors which are related to the colony health status, the honeybees’ behavior and their overall activity. The work here presented aims to extract audio features via specific formulas and tools, in order to mine useful sonic information from the bees’ sound, such as chroma, pitch tonality etc., and then correlate the findings with certain honeybees’ behaviors.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές