Ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Η περίπτωση δημόσιων νοσοκομείων του νομού Θεσσαλονίκης

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΑΝΙΔΗΣ
  3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
  4. 21 Μαρτίου 2012 [2012-03-21]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.