Ακουστική Μελέτη Διαμόρφωσης Υφιστάμενου Κτιρίου σε Έναν Ολοκληρωμένο Πολυχώρο Μουσικής Εξάσκησης και Ηχογραφήσεων

Acoustical Design for the Conversion of an Existing Building to an Integrated Area for Music Rehearsal and Sound Recordings (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καπετανάς, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2020 [2020-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 512
 7. Δημούλας, Χαράλαμπος
 8. κτιριακή ακουστική | ηχομόνωση κλειστών χώρων | ακουστικός σχεδιασμός | μοντέλα προσομοίωσης αιθουσών | αιθουσών σύμφωνα με την κυματική θεωρία | Building acoustics | soundproofing | acoustic design | room simulation | room sizing according to wave theory
 9. 5
 10. 19
 11. 35
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες, χάρτες, σχέδια
 13. Κοντομίχος, Φ., Ποτηράκης, Σ. & Χατζηαντωνίου, Π. (2013). Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων - Λογισμικό και Μέθοδοι για Ακουστικό Σχεδιασμό. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μετατροπή ενός υφιστάμενου κτιρίου σε έναν ολοκληρωμένο πολυχώρο μουσικής εξάσκησης και διεξαγωγής ηχογραφήσεων. Συγκεκριμένα εξετάζεται ένα υφιστάμενο ισόγειο κτίριο, εμβαδού 290 m2 και ύψους 4,70 m, εντός αστικού ιστού. Αρχικά λαμβάνει χώρα επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα κτιριακής ακουστικής, τον ακουστικό σχεδιασμό αιθουσών, τις απαιτήσεις και τις διατάξεις ηχομόνωσης, τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού μέσω λογισμικών ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, κατόπιν γεωμετρικής αποτύπωσης, διερεύνησης των υφιστάμενων υλικών, καθώς και προσέγγισης των περιορισμών που θα πρέπει να διερευνηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού. Στη συνέχεια διερευνάται και καθορίζεται η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, σε σχέση με τις αρχές τις κυματικής θεωρίας, τις προδιαγραφές αναλογίας διαστάσεων, τις απαιτήσεις των παράλληλα προσδοκώμενων δραστηριοτήτων, αλλά παράλληλα και τον ορθό και λειτουργικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Κατόπιν γίνεται η ανάλυση των ακουστικών χαρακτηριστικών των αιθουσών μέσω δημιουργίας μοντέλων προσομοίωσης και καθορίζονται τα τοποθετούμενα υλικά αρχιτεκτονικής ακουστικής. Στο επόμενο βήμα εξετάζεται σε βάθος η απαιτούμενη ηχομονωτική ικανότητα εσωτερικά του κτιρίου, αλλά και σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και επιλέγονται οι κατάλληλες διατάξεις ηχομόνωσης, για την ικανοποίηση των απαιτούμενων κριτηρίων θορύβου, αλλά και της κείμενης Νομοθεσίας. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης, εξάγονται τα γενικά συμπεράσματα και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση. Λέξεις – κλειδιά: Κτιριακή ακουστική, ηχομόνωση κλειστών χώρων, ακουστικός σχεδιασμός, μοντέλα προσομοίωσης αιθουσών, διαστασιολόγηση αιθουσών σύμφωνα με την κυματική θεωρία
  • Subject of this thesis is the conversion of an existing building shell into an integrated area for music rehearsal and sound recordings. Specifically, an existing urban ground floor building, with total area of 290 m2 and height of 4.70 m, is being analyzed. Initially, a review of the literature on building acoustics, acoustic room design, soundproofing requirements, modern design methods via PC software, and construction detailing is being carried out. In the next step the existing layout of the building is being imprinted and reviewed, via surveying, dimension measurements, investigation of existing materials and design of plans. All spatial and constructional constraints to be considered during the design phase are then examined and determined. Internal layout alternatives are then analyzed and compared, according to wave theory and proportional dimensions of rooms, parallel activities, and functional architectural design. The acoustic performance is being carried out through room simulation models, and proper selection of sound absorbing materials. The required sound insulation capacity of all rooms and the building shell is next calculated, for the compliance with international noise criteria and Greek Legislation provisions. Results lead to the determination of wall characteristics, including width, materials and layering. Finally, the results of the design are presented, and evaluated, general conclusions are drawn and subjects for further investigation are suggested. Keywords: Building acoustics, soundproofing, acoustic design, room simulation, room sizing according to wave theory
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.