Διερεύνηση και εφαρμογή τεχνικών μουσικής σύνθεσης και παραγωγής μέσω προγραμματισμού και παραμετροποίησης λογισμικού πολυκαναλικής ψηφιακής επεξεργασίας ήχου.

Search and appliance of music composition and production techniques through programming and parameterization of multichannel audio engineering environment. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μουστακίδης Καραπατσιάς, Παναγιώτης
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. Καλλίρης, Γεώργιος
 8. Καλλίρης, Γεώργιος | Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. Λογισμικό Επεξεργασίας Ήχου | DAW | Reaper | Reaper | Midi | Midi | VST | VST
 10. 10
 11. 90
 12. Εικόνα 1: Βασικό διάγραμμα ροής του Theremin. Εικόνα 2: Το Electronium του R.Scott (1960). Εικόνα 3: Ο εργονομικός τύπος διαχείρισης της πληροφορίας Session View με τη χρήση των clip, μικρά αποκόμματα, περιβάλλον Live v 9.5 της Ableton. Εικόνα 4: Οι καμπύλες απόκρισης συχνότητας δύο μοντέλων ακουστικών:Sennheizer HD600 (μίξης) και AKG K271-ΜΚΙΙ (ηχογράφησης). Εικόνα 5: Διάγραμα Ροής της αλυσίδας φορητής εγγραφής και παραγωγής. Εικόνα 6: Τα βασικά στοιχεία δόμησης της ηχητικής πληροφορίας στο περιβάλλον Reaper. Εικόνα 7: Αυτοσχέδιο διάγραμμα ροής του σήματος κατά την υλοποίηση της τεχνικής Mid/Side. Εικόνα 8: Ομαδοποίηση κοινού ελέγχου τεσσάρων διαδρομών. Ισότιμη σχέση Master-Slave. Εικόνα 9: Ομαδοποίηση κοινού ελέγχου οχτώ διαδρομών.Πολυεπίπεδη σχέση Master-Slave. Εικόνα 10: Διάγραμμα Ροής στο περιβάλλλον Reaper. Εικόνα 11: Διάγραμμα Ροής απλών και ομαδοποιητικών διακλαδωτικών διαδρομών. Εικόνα 12.1: Διάγραμμα ροής απλών και ομαδοποιητικών διακλαδωτικών διαδρομών, σύζευξη και εφαρμογή τύπων ομαδικού ελέγχου. Εικόνα 12.2: Η υλοποίηση του σύνθετου προτύπου επεξεργασίας και ομαδοποίησης προεγγεγραμένων ηχητικών δειγμάτων-περιβάλλον Reaper. Εικόνα 13 : Στιγμιότυπο του σχεδιασμού περιβάλλουσών. Εικόνα 14 : Η προσαρμοσμένη εργαλειοθήκη έναρξης εγγραφής περιβάλλουσας, περιέχει τύπους εγγραφής αυτοματισμού, βασικά είδη επιλογής περιβαλλουσών και εντολές οπτικοποίησης. Εικόνα 15: Επιδιόρθωση περιοχών προσχηματισμένων καμπυλών στάθμης σε ελεύθερο χρόνο-τύπος αυτοματισμού trim mode. Εικόνα 16 :Η προσαρμοσμένη εργαλειοθήκη σχηματισμού και επιδιώρθωσης περιβάλλουσας σε ελεύθερο χρόνο Εικόνα 17: Automation items:Έλεγχος της στάθμης σήματος από δύο τυποποιημένες γραφικές παραστάσεις Εικόνα 18: Η προσαρμοσμένη εργαλειοθήκη άμεσης εγγραφής περιβάλλουσας διαμόρφωσης παραμέτρων των ψηφιακών εφέ επεξεργασίας. Εικόνα 19: Περιπτώσεις εγγραφής περιβάλλουσας διαμόρφωσης παραμέτρων των ψηφιακών εφέ επεξεργασίας:επάνω με γαλάζιο χρώμα ο έλεγχος της μεταβλητής κεντρικής συχνότητας Εικόνα 20: Το μενού επιλογών διαμόρφωσης παραμέτρου και οι τέσσερις διακριτές περιπτώσεις ελέγχου Εικόνα 21: Υλοποίηση της τεχνικής διαμόρφωσης παραμέτρου-ελεγχόμενης μετατόπισης της συχνότητας αποκοπής υψιπερατού φίλτρου από τη στάθμη εισόδου του σήματος. Εικόνα 22: Ενδεικτική οργάνωση της δομής της ηχητικής πληροφορίας σε μία βιβλιοθήκη κρουστών ήχων Εικόνα 23: Αξιοποίηση της οργανωμένης εικονικής βιβλιοθήκης σε περιβάλλον μουσικής σύνθεσης-έργο Companion 8. Εικόνα 24: Διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή αρμονικής και μελωδικής διαδοχής – οπτικοακουστικό εργαλείο: Musical Chord Progression Arpeggiator. Εικόνα 25: Ο μουσικοπαιδαγωγικός ιστότοπος Jazclass.aust.com, μία εκτενής οργανωμένη ρυθμική βιβλιοθήκη-όλα τα παραδείγματα είναι και σε μορφή Midi. Εικόνα 26: Τα 45 ενδεχόμενα οργάνωσης ενός χτύπου με αξίες και παύσεις 1/4, 1/8, 1/12 και 1/16 - inline midi editor view, Reaper. Εικόνα 27: Ορισμένα από τα 45 ενδεχόμενα οργάνωσης ενός χτύπου με αξίες και παύσεις 1/4, 1/8, 1/12 και 1/16 – notation view midi editor, Reaper. Εικόνα 28: Το συμβάν οργάνωσης 2 χτύπων, ο χτύπος ¼ σε συνδυασμό με τα 45 ενδεχόμενα του χτύπου - arrange view, Reaper. Με μωβ ο δείκτης του χτύπου, με κόκκινο η ακολουθία των διακριτών συμβάντων, με πράσινο η ένωση των κάθε δύο χτύπων σε ένα ενιαίο αρχείο (glue item). Εικόνα 29: Τα 32 από τα 45 ενδεχόμενα οργάνωσης 2 χτύπων με κοινή την αξία ¼ στον πρώτο χτύπο– notation view midi editor, Reaper. Εικόνα 30: Τα 2025 ενδεχόμενα οργάνωσης 2 χτύπων - arrange view, Reaper. Κάθε ένα από τα 45 πράσινα συμπτηγμένα στοιχεία της εικόνας εμπεριέχει 45 διακριτά ενδεχόμενα (2 beat midi item). Εικόνα 31: Οι 4 συγχορδιακές διατάξεις της Cma9 – notation view midi editor, Reaper. Εικόνα 32: Οι πολυάριθμες επιλογές του πρόσθετου ZD-Ultimate.reascale, όπου οι ξένοι φθόγγοι του περιβάλλοντος της C Harmonic Minor - κατόπιν επιλογής της - θαμπώνουν, piano roll view midi editor, Reaper. Εικόνα 33: Οι 4 συγχορδιακές διατάξεις Maj9 για τις 12 τονικότητες– notation view midi editor, Reaper. Εικόνα 34: Η προσαρμοσμένη επέκταση της εργαλειοθήκης Midi Piano Roll Toolbar. Εικόνα 35: Τα 21 πολυρυθμικά μονοφωνικά μοτίβα ενός μέτρου 4/4 – notation view midi editor, Reaper. Εικόνα 36: Το πρόσθετο MIDI “Vocoder”, με το οποίο πραγματοποιείται η ρυθμική διαμόρφωση της πληροφορίας - το τρίτο στοιχείο (ποτενσιόμετρο), είναι ένας συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους. Εικόνα 37: Η υλοποίηση του σύνθετου προτύπου ρυθμικής παραμετροποίησης-περιβάλλον Reaper. Εικόνα 38: Η γεωμετρική αναπαράσταση μετρικών ρυθμών ή τονικού διαμοιρασμού και η αρχή της “Τέλειας Ισορροπίας”. Εικόνα 39: Το Xronomorph, ένας πολυρυθμικός sequencer / loop generator. Εικόνα 40: Το πρόσθετο Reagate και η εξαγωγή ρυθμικών στοιχείων από ηχητικό δείγμα κρουστών σε συμβολική γραφή Midi. Εικόνα 41: Σχηματική αναπαράσταση του όρου transient-“μεταβατική κατάσταση του σήματος”. Εικόνα 42: Γενικευμένη διάκριση των συχνοτικών ζωνών. Εικόνα 43: Ενδεικτικό διάγραμμα του συχνοτικού εύρους των βασικών ακουστικών οργάνων αναφοράς. Εικόνα 44 : Τρία βασικά εργαλεία ανάλυσης(από αριστερά): ενδείξεις συσχέτισης ανά τριτοοκτάβα (Voxengo PHA-979), Γωνιόμετρο (Goniometer-LOSER) και ενδείξεις RMS (Audio Statistics-Schwa). Εικόνα 45: Φασματική ανάλυση του 1ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 46: Φασματική ανάλυση του 2ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 47: Φασματική ανάλυση του 3ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 48: Φασματική ανάλυση του 4ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 49: Φασματική ανάλυση του 5ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 50: Φασματική ανάλυση του 6ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 51: Φασματική ανάλυση του 7ου αποσπάσματος (από επάνω): Stereo, Mid, Side. Εικόνα 52: Φασματική ανάλυση του 1ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 53: Φασματική ανάλυση του 2ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 54: Φασματική ανάλυση του 3ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 55: Φασματική ανάλυση του 4ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 56: Φασματική ανάλυση του 5ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 57: Φασματική ανάλυση του 6ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right. Εικόνα 58: Φασματική ανάλυση του 7ου αποσπάσματος (από επάνω): Side, Left, Right.
  • Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση ενός ενδεικτικού προτύπου εργασίας σε ένα περιβάλλον ψηφιακής επεξεργασίας ήχου. Σκοπός της είναι η βελτιωτική προσέγγιση, ο αποσαφηνισμός και η οργάνωση των πιθανών σχετικών στοιχείων και τεχνικών που συμβάλλουν στη δημιουργία και την επεξεργασία των ηχητικών δεδομένων στα πλαίσια της μουσικής παραγωγής. Ιδιαίτερα, έχοντας ως κύριο εργαλείο το λογισμικό Reaper, γίνεται ανάλυση σε στοιχεία δημιουργίας, εισαγωγής και διαχείρισης της πληροφορίας που αφορούν θεματα εικονικής κυρίως συνδεσμολογίας και δρομολόγησης, με τα αντίστοιχα παράγωγα διακαναλικά πρότυπα. Ακολουθεί η οργάνωση των πιο λειτουργικών εντολών αυτοματισμού και παραμετροποίησης κυρίως στο πεδίο της πληροφορίας Midi και των εικονικών οργάνων, υπό τη μορφή πινάκων και καταλόγων προεπιλογών. Το τελευταίο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 5 και 6, αφορά την εύρεση, την εξοικείωση και την οργάνωση των ποικίλων εργαλείων ανάλυσης μουσικών ηχογραφήσεων αναφοράς, καθώς και τη δημιουργία συσχετισμών ως προς τα βασικά τους ηχητικά χαρακτηριστικά.
  • In this work we analyze an exemplary work pattern in a digital audio processing environment. Its purpose is to improve the approach, clarify and organize the possible relevant elements and techniques that contribute to the creation and processing of audio data in the context of musical production. In particular, with Reaper software being the main tool, it analyzes data generation, input and management information on virtual wiring and routing issues, with the corresponding derivative inter-channel models. This is followed by the organization of the most functional automation and parameterization commands, mainly in the field of Midi information and Virtual Instruments, in the form of tables and lists of presets. The last part, which consists of chapters 5 and 6, is about finding, familiarizing and organizing the various tools for analyzing musical recordings, as well as creating correlations with their basic sound characteristics.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές