Η ηχητική επαυξημένη πραγματικότητα ως εργαλείο βιωματικής μάθησης

Audio augmented reality as an experiential learning tool (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τζέλης, Σόλων
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. Δημούλας, Χαράλαμπος
 8. Δημούλας, Χαράλαμπος | Καλλίρης, Γεώργιος
 9. ηχητική επαυξημένη πραγματικότητα | audio augmented reality | εργαλείο βιωματικής μάθησης | experential learning tool | επαυξημένο βιβλίο | augmented book
 10. 4
 11. 13
 12. 18
 13. Προιόν της Δ.Ε. είναι ένα ηχητικά επαυξημένο βιβλίο με θέμα την Ακουστική και κάποιες από τις βασικές έννοιες που συναντά κάποιος κατά τα πρώτα του βήματα σε αυτή. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές Android που προσφέρει την ηχητική επαύξηση στο βιβλίο, περιλαμβάνει επιπρόσθετο ηχητικό - και όχι μόνο - πληροφοριακό υλικό, δραστηριότητες εκμάθησης κι ένα παιχνίδι γνώσεων (αυτοαξιολόγησης). Το αρχείο εγκατάστασης της εφαρμογής και ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους εντός του κυρίου σώματος της Δ.Ε.
 14. "Ήχος και Ακουστική στη Μουσική" / Ανδρέας Φλώρος
  • Η επαυξημένη πραγματικότητα (Ε.Π.) συναντάται σε ποικίλα πεδία εφαρμογής, όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Η εξάπλωση των “έξυπνων” φορητών συσκευών και οι προηγμένες τεχνικές τους δυνατότητες λειτούργησαν καταλυτικά στην ένταξη της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ηχητική συνιστώσα της Ε.Π. εξετάζοντας τον τρόπο που μπορεί ένα ηχητικά επαυξημένο βιβλίο να βοηθήσει στην κατανόηση όρων Ακουστικής. Η επαύξηση πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής για “έξυπνες” φορητές συσκευές. Η εφαρμογή αναλύεται, σχεδιάζεται, υλοποιείται και αξιολογείται σύμφωνα με γνωστές τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού.
  • Augmented Reality (A.R.) is well met in several application fields, but in recent years a particular use in training is observed. The commercial expansion of “smart” handheld portable devices and their upgraded technical capabilities, led to A.R.’s insertion to the educational procedure. This diploma thesis focuses on the audio part of A.R., exploring how an audio augmented book can help understand terms met in Acoustic science. Augmentation is accomplished by an application for “smart” handheld portable devices. The application is analyzed, designed, implemented and evaluated according to known code development techniques.
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές