Μελέτη Ηχομόνωσης Χώρου Ηχογραφήσεων

Sound Insulation Design of a Recording Studio (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μακρίδης, Γεώργιος Αλέξανδρος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης | Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 9. Μελέτη ηχομόνωσης | Στούντιο Ηχογράφησης | Ακουστικές Μετρήσεις | Insul | sound absorption design | recording studio | acoustic measurements
 10. 2
 11. 7
 12. 4
 13. Περιέχει 51 σχήματα, 16 εικόνες και 13 πίνακες
 14. Σκαρλάτος, Δημήτρης. (2013). Εφαρμογές Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας, Τόμος Β΄. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ακουστική μελέτη ηχομόνωσης ενός χώρου που προορίζεται για Στούντιο Ηχογραφήσεων και ακολούθως την αξιολόγηση του ηχομονωτικού σχεδιασμού με επιτόπιες μετρήσεις στην πραγματοποιηθείσα κατασκευή. Στην αρχή παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της Δ.Ε που αφορά την ηχομόνωση κτιριακών στοιχείων. Ακολουθεί ο σχεδιασμός της ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας του χώρου από τον οποίο προκύπτουν και οι απαιτήσεις ηχομόνωσης για κάθε ξεχωριστή κτιριακή διάταξη. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια κατάλληλου Λογισμικού υπολογισμού ηχομόνωσης (Insul), καθορίζονται τα υλικά των διατάξεων ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτούμενες τιμές ηχομείωσης και περιγράφεται η υλοποίηση της κατασκευής συνοδευόμενη από σχετικές φωτογραφίες. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν στον διαμορφωθέντα χώρο και εξάγονται συγκριτικά συμπεράσματα. Παρουσιάζεται να υπάρχει μια μικρή απόκλιση ανάμεσα στις προβλέψεις ηχομείωσης και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
  • This study aims to present the sound insulation design of a Recording Studio that will actually take place, depict the construction procedure and eventually evaluate the whole process through acoustic measurements conducted on site. At first, the theoretical framework is introduced which refers to “The sound insulation of architectural elements”. The sound insulation design starts with a schematic diagram of each assembly’s STC (Sound Transmission Class) requirements. The formation of the assemblies, materials and their characteristics are set, using a software program (Insul) dedicated to predict the sound insulation of different partitions. Then, a description of the construction procedure is cited, followed by pictures. Finally, acoustic measurements take place on site and the whole process is evaluated. The measurement results show a slight deviance regarding the initial predictions.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.