Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Ηχητικού Παιχνιδιού με Επίγνωση Θέσης Χρήστη

Design and Development of an Educational Location – Aware Audio Game (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσάτσος, Χαράλαμπος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 194
 7. Φλώρος, Ανδρέας
 8. Μουρτζόπουλος, Ιωάννης
 9. παιχνίδια | games | παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού | pervasive games | ηχητικά παιχνίδια | audio games | παιχνίδια με επίγνωση θέσης χρήστη | location aware games | σοβαρά παιχνίδια | serious games | εκπαίδευση | education
 10. 5
 11. 16
 12. 70
 13. Περιέχει εικόνες, πίνακες και διαγράμματα.
 14. Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία τόμος Α, Β. Ήχος και Τέχνες Τόμος Α, Β. Ειδικά Θέματα Ακουστικού Σχεδιασμού και Πολυμέσων τόμος Α, Β. Ακουστική Χώρου
  • Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη του κ. Φλώρου Ανδρέα. Στόχος της εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού ηχητικού παιχνιδιού, το οποίο θα εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα επίγνωσης θέσης του παίχτη. Η υλοποίηση της εργασίας περιλαμβάνει το καθορισμό και την περιγραφή του σεναρίου του παιχνιδιού με έμφαση στη δυνατότητα επίγνωσης της θέσης του χρήστη, την ανάλυση των απαιτήσεων για την ακριβή και ολοκληρωμένη ηχητική αναπαράσταση του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού με βάση το σενάριο. Παράλληλα η εργασία πραγματεύεται τη σχεδίαση του απαιτούμενου ηχητικού υλικού, την ανάπτυξη του πυρήνα του λογισμικού του παιχνιδιού και την αξιολόγηση του παιχνιδιού με συμμετοχή περιορισμένου πλήθους χρηστών.
  • This thesis was prepared under the Postgraduate Course “Acoustic Design and Digital Sound” of the School of Applied Arts of Hellenic Open University, under the supervision of Mr. Andreas Floros. The aim of this work is the design and development of an audio based game with educational purposes, which will take advantage of the potential of the awareness of the position of the user. The implementation of this thesis includes the definition and description of the game scenario focusing on the potential of the awareness of the position of user and the analysis of the requirements for the precise and complete audio representation of the virtual word based on the game scenario. In addition, this thesis discusses the design of the necessary audio material, the development of the software core of the game and the game evaluation with the participation of a small amount of users.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.