Πρόβλεψη ηχοπροστασίας και χαρτογράφηση θορύβου αρχαίου Ρωμαϊκού ωδείου Πατρών

Noise protection prediction and noise mapping of the Ancient Roman Odeon of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΟΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 187
 7. ΖΑΡΟΥΧΑΣ, ΘΩΜΑΣ
 8. ΖΑΡΟΥΧΑΣ , ΘΩΜΑΣ | ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Αρχαίο Ρωμαϊκό ωδείο Πατρών | Olive Tree Lab | ηχομόνωση | διάταξη ηχοπετάσματος
 10. 13
 11. 11
 12. Περιέχει: εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα, σχήματα.
 13. Βασικές Αρχές και Σύγχρονες εξελίξεις στην Κτιριακή Ακουστική /Κοντομίχος, Θ. Ζαρούχας, & Π. Χατζηαντωνίου
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τη διερεύνηση της κατανομής του κυκλοφοριακού θορύβου, εγγύς εκτός και εσωτερικά του αρχαίου Ρωμαϊκού ωδείου Πατρών, προερχόμενου από τη γειτονική οδό Γερμανού, αλλά και την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεών του για τη σύγχρονη λειτουργια του μνημείου. Πιο συγκεκριμένα, μέσω διεξαγωγής μετρήσεων, και επεξεργασίας αυτών, καθορίζονται οι τιμές των δεικτών αξιολόγησης του κυκλοφοριακού θορύβου, στην προβλεπόμενη θέση υπολογισμού, συγκρίνονται με τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και καταστρώνεται ένα αντιπροσωπευτικό φασματικό προφίλ αυτού. Μέσω προσομοιώσεων στο λογισμικό Olive Tree Lab, στόχος είναι, μέσω της επιλογής κατάλληλης διάταξης ηχοπετάσματος, να επιτύχουμε την απαιτούμενη ηχομείωση, εντός του θεάτρου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή παραστάσεων, εξασφαλίζοντας ελάχιστο θόρυβο περιβάλλοντος εσωτερικά, όσο και ικανοποιητική σχέση μεταξύ χρήσιμου σήματος ομιλίας και θορύβου. Η τελική διάταξη ηχοπετάσματος κρίνεται επαρκής, καθώς μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον εισερχόμενο από το μετασκήνιο θόρυβο, ενώ ταυτόχρονα είναι απλό σε εγκατάσταση και συντήρηση, οικονομικά αποδοτικό, και εναρμονισμένο με τον ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικό χώρο. Η επίδρασή του ποσοτικοποιείται σε επιλεγμένα σημεία δεκτών, και απεικονίζεται με τη διαδικασία χαρτογράφησης του λογισμικού σε επιλεγμένες επιφάνειες.
  • This thesis, deals with the investigation of the distribution of traffic noise near outside, and inside the ancient Roman Odeon of Patras, originating from the neighboring ‘’Germanou’’ Street, but also addresses the negative impacts for the modern operation of the monument. More specifically, through carrying out and processing measurements, those values shall be indicators for evaluation of traffic noise, on the suggested calculation position, compared with maximum permissible values based on European legislation, and a representative spectral profile of traffic noise will be derived. Through simulations in Olive Tree Software Lab, the goal is, through the selection of an appropriate noise barrier , to achieve the necessary sound insulation, inside the theater, in order to achieve the non problematic conduction of theatrical events, ensuring minimum internal background noise , and satisfactory relationship between useful speech and noise signal(SNR). The noise barrier suggested is considered adequate, as it greatly reduces the noise paths through the metaskinio, while at the same time is simple in installation and maintenance, cost-effective, and harmonized with the particular importance of archaeological space. The effect is quantified at selected points of receivers, and illustrated through the mapping function of the software, in selected surfaces.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές