Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΜΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

DEVELOPING WRITING SKILLS AND VOCABULARY THROUGH THE USE OF ONLINE STORIES IN A YOUNG LEARNERS' CLASSROOM (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. KOYKOYNA, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 3. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Αγγλικά
 6. 127
 7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ
 8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 9. WRITING SKILLS | VOCABULARY DEVELOPMENT | ONLINE STORIES | YOUNG LEARNERS | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
 10. 7
 11. 96
 12. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Κύριος σκοπός αυτού του επιστημονικού πονήματος είναι να παρουσιάσει και να ερευνήσει την ευεργετική επιρροή της εφαρμογής ενός πλαισίου μαθημάτων βασισμένο σε μια ιστορία, την οποία οι μαθητές θα δουν σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω σε μικρούς μαθητές όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων γραφής καθώς επίσης και στην λεξιλογική τους απόκτηση. Οχτώ μικροί μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα για τρία χρόνια σε ένα φροντιστήριο γλωσσών στην Κω, συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Αυτή η έρευνα θα λάβει υπ’ όψιν τις επιπτώσεις των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία μέσω των ιστοριών. Σχεδιάστηκε κι εφαρμόστηκε ένα πλαίσιο μαθημάτων βασισμένο σε μία ιστορία με σκοπό να αναδείξει τα εντυπωσιακά οφέλη που έχουν οι ιστορίες σε ηλεκτρονική μορφή πάνω στην ανάπτυξη των ικανοτήτων γραφής των μικρών παιδιών καθώς επίσης και στην απόκτηση νέων λέξεων και γλωσσικών εκφράσεων. Για την πραγμάτωση αυτής της έρευνας υπήρξε συνδυασμός δύο μεθόδων, της ποσοτικής και της ποιοτικής. Τα ευρήματα τα οποία συλλέχθηκαν, παρουσιάζονται κι αναλύονται με κριτική σκέψη με σκοπό να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα και να παραθέσουμε ακριβείς απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας που τέθηκαν, αφήνοντας παράλληλα χώρο για προτάσεις που θα βοηθήσουν σε περαιτέρω βελτίωση της διδακτικής πράξης. Τα ευρήματα της έρευνας θα αποκαλύψουν την ικανότητα των μαθητών να αποκτήσουν νέες λέξεις και γλωσσικές εκφράσεις καθώς επίσης και να αναπτύξουν τις δεξιότητες γραφής μέσω της εφαρμογής του πλαισίου μαθημάτων βασισμένο σε μια ιστορία . Γίνεται, έτσι, προφανές ότι οι ιστορίες σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο δίνει κίνητρο στους μαθητές στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας γενικά.
  • The main aim of this dissertation is to present and investigate the beneficial impact of the story-based framework through the use of an online story on young learners’ writing skills development as well as vocabulary acquisition. Eight young learners, who have been learning English as a foreign language for three years in a frontistirion in Kos, participated in this research. This research will take into account the implications of language learning theories on story-based teaching. A story-based framework was designed and implemented in order to investigate the effects of online stories on children’s writing skills development as well as on the acquisition of new vocabulary words and language chunks. For the realization of the research there was a combination of two methods, quantitative and qualitative. The data collected are presented and critically analyzed in order to reach conclusions and provide accurate answers to the research questions posed, while there are still opportunities for further suggestions for improvements to be made over teaching practices. The findings of this research reveal the learners’ ability to acquire new words and language chunks as well as to develop their writing skills after the implementation of the story-based framework. It becomes, thus, apparent that online stories can be used as an educational and motivating tool in the acquisition of the English language in general.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.