Ανάλυση εγχειριδίων βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : η περίπτωση της έννοιας της θρέψης φυτών και ζώων

  1. MSc thesis
  2. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΣκοπός της παρούσας Διπλωματικής Διατριβής, η οποία έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η έννοια της «Θρέψης» στα σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα τελευταία 28 χρόνια. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση προτύπου ταξινόμησης, ένα θεωρητικό πρότυπο που περιγράφεται από σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να εμφανιστούν εν μέρει ή συνολικά στα σχολικά εγχειρίδια, κι έχει προκύψει από ομαδοποίηση συμπερασμάτων που προέρχονται από την ανάλυση της φύσης και των χαρακτηριστικών του διδακτικού μετασχηματισμού των Φυσικών Επιστημών.Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 13 (δεκατρία) σχολικά εγχειρίδια Βιολογίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με ημερομηνίες έκδοσης από το 1979 έως το 2007) και 7 (επτά) εργαστηριακούς οδηγούς, που συνοδεύουν συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια (με ημερομηνίες έκδοσης από το 1998 έως το 2007). Το πρότυπο ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων και των εργαστηριακών οδηγών διακρίνει τρεις αντιλήψεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας μιας θεματικής ενότητας ή μίας έννοιας των Φυσικών Επιστημών:1. Την Παραδοσιακή αντίληψη2. Την Καινοτομική αντίληψη3. Την Εποικοδομητική αντίληψηΗ κάθε μια από τις αντιλήψεις αναφέρεται στο πως ένα εγχειρίδιο Φυσικών Επιστημών χειρίζεται τις έννοιες, τη μεθοδολογία και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μιας ή περισσοτέρων θεματικών ενοτήτων ή εννοιών, στην περίπτωση της παρούσας εργασίας την έννοια της «Θρέψης». Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται πως η παραδοσιακή αντίληψη για το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, ως προς την έννοια της «Θρέψης» κυριαρχεί την τελευταία 28ετία αν και με το νέο βιβλίο (έκδοσης 2007) της Α' Γυμνασίου γίνεται μία προσπάθεια να μετατοπιστεί η δομή, το περιεχόμενο και η πρακτική σε περισσότερο καινοτομικές προσεγγίσεις.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.