Αειφορική διαχείριση αστικών απορροών – διαπερατό σκυρόδεμα. Διερεύνηση της χρήσης του διαπερατού σκυροδέματος για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

  1. MSc thesis
  2. ΨΥΧΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
  3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)
  4. Δεκέμβριος 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.