Η συμβολή του γαλλικού κινηματογράφου ως διδακτικό μέσο για το μάθημα των γαλλικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας με προσανατολισμό στη διαπολιτισμικότητα και τη διάδραση.

L’orientation interculturelle et actionnelle en classe de FLE à travers le cinéma francophone (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΓΙΑ, ΖΩΗ
 3. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-29]
 5. Γαλλικά
 6. 109
 7. ΝΙΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ
 8. ΝΙΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΤΑΖΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. Σινεμά | cinéma | Διαπολιτισμός | Interculturel
 10. 4
 11. 4
 12. 41
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Μέσα από την έρευνά μας, επιχειρούμε να καταδείξουμε ότι ο γαλλικός κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο για την ενίσχυση της διδασκαλίας της διαπολιτισμικότητας στο πλαίσιο της προσανατολισμένης στη διάδραση προσέγγισης. Για αυτόν τον σκοπό, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη χρήση του παιδαγωγικού σεναρίου στο ξενόγλωσσο μάθημα, καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της διαπολιτισμικής διδασκαλίας.
  • Via notre recherche nous cherchons à démontrer que le cinéma francophone peut constituer un outil pédagogique pertinent susceptible de favoriser l’enseignement interculturel dans le cadre de la perspective actionnelle. Pour ce faire, nous essaierons de mettre en valeur l’intégration du scénario pédagogique en classe de langue qui se met à son tour au service de l’enseignement interculturel.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές