Η εφαρμογή των στρατηγικών ανάγνωσης με βάση τα αυθεντικά κείμενα στο μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα : θεωρία και πράξη = Der Einsatz von Lesestrategien Anhang von authentischen Texten im DaF - Unterricht Theorie und Praxis

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΚΟΥΔΗ
  3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
  4. 2007 [2007]
  5. Γερμανικά | Ελληνικά
    • ΠερίληψηΤο θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή των τεχνικών ανάγνωσης με βάση αυθεντικά κείμενα στο μάθημα των γερμανικών ως ξένη γλώσσα. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό.Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται αρχικά η θέση της ανάγνωσης στις διάφορες διδακτικές μεθόδους και στη συνέχεια διασαφηνίζονται οι έννοιες «ανάγνωση» και «κατανόηση», καθώς πρόκειται για δύο αλληλένδετες και ταυτόχρονα τελείως διαφορετικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια γίνεται η διαπίστωση ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επικοινωνιακής διδακτικής η ανάγνωση και κατανόηση θα πρέπει να εξασκείται με βάση τα αυθεντικά κείμενα. Πάνω σ' αυτό το σημείο υπογραμμίζεται η σημασία της χρησιμοποίησης αυθεντικών κειμένων και επεξηγούνται οι διάφοροι παράγοντες, που οδηγούν στην επιλογή τους. Κατόπιν αναφέρονται οι τεχνικές μάθησης, οι οποίες προετοιμάζουν τους μαθητές για την ανάγνωση και κατανόηση. Μεγάλη σημασία δίνεται συγχρόνως στις τεχνικές ανάγνωσης, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το είδος της ανάγνωσης, η προσανατολισμένη, η επιλεκτική, η ανάγνωση αναζήτησης και η λεπτομερής ανάγνωση.Στο πρακτικό μέρος εφαρμόζονται οι τεχνικές ανάγνωσης στο πλαίσιο του μαθήματος πάνω σε τέσσερα επιλεγμένα αυθεντικά κείμενα, τα οποία μπορεί κανείς να τα συναντήσει στο γερμανόφωνο χώρο. Η διδασκαλία αυτών των τεσσάρων κειμένων παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και ανάλογες ασκήσεις στοχεύουν στην επιτυχημένη και κατάλληλη επεξεργασία τους. Στη συνέχεια αξιολογούνται τα αποτελέσματα των τεσσάρων διδασκαλιών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν γενικά αυτές τις τεχνικές σε μελλοντική ανάγνωση κάθε είδους κειμένων, έτσι ώστε να μη φοβούνται τα δύσκολα κείμενα και να βρίσκουν πάντα χαρά στο διάβασμα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.