Η Δημιουργική Γραφή με αυθεντικό υλικό για την προώθηση της γραπτής έκφρασης

Kreatives Schreiben mit authentischem Materilal zur Förderung des schriftlichen Ausdrucks (english)

 1. MSc thesis
 2. Πασπαλά, Ειρήνη Μαργαρίτα
 3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
 4. 23 September 2017 [2017-09-23]
 5. Γερμανικά
 6. 80
 7. Μπλιούμη, Αγλαΐα
 8. Μπλιούμη , Αγλαΐα | Ζέππος, Δημήτριος
 9. Kreatives | Schreiben
 10. 9
 11. 2
 12. 22
 13. Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
  • Η γραφή είναι η πιο δύσκολη και απαιτητική δεξιότητα στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Σε αυτή πρέπει κανείς να συγκεντρώνεται σε πολλούς τομείς, όπως το λεξιλόγιο, τη σύνταξη, την ορθογραφία, τη γραμματική, πράγμα το οποίο δημιουργεί φόβο στους περισσότερους μαθητές ξένων γλωσσών. Η δημιουργική γραφή, η οποία είναι ενσωματωμένη στη μοντέρνα διδακτική και μεθοδολογία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δάσκαλο για την προώθηση της γραπτής έκφρασης. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να διαφωτίσει αυτή τη λειτουργία της δημιουργικής γραφής θέτοντας τα εξής ερωτήματα: Μπορεί η δημιουργική γραφή να βοηθήσει στο μάθημα της ξένης γλώσσας; Με ποιον τρόπο προωθεί τη δεξιότητα της γραπτής έκφρασης; Μπορεί η δημιουργική γραφή με βάση τα λογοτεχνικά ερεθίσματα να εφαρμοστεί και σε αρχικά επίπεδα; Για να μπορέσουν να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις παρουσιάζονται αρχικά ο όρος «δημιουργική γραφή» καθώς και οι λόγοι, για τους οποίους πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει στο μάθημα αυτό το ιδιαίτερο είδος γραπτής έκφρασης. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα μέσω παραδειγμάτων οι τεχνικές της. Στο τέλος αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας ενσωμάτωσης της λογοτεχνίας στο μάθημα της ξένης γλώσσας και παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα, πως μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη λογοτεχνία, και ιδιαίτερα τα ποιήματα, σε σχέση με τη δημιουργική γραφή. Επίσης επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση της συνθετικής εργασίας καθώς και των υπαρχόντων μοντέλων της, με βάση τα οποία θα εργαστούν οι μαθητές του γυμνασίου, στο οποίο διδάσκω. Το πρακτικό μέρος αυτής της εργασίας βασίζεται στο θεωρητικό, αυτό σημαίνει, ότι θα εφαρμόσω την πρακτική της δημιουργικής γραφής βάσει λογοτεχνικών ερεθισμάτων σε δύο τάξεις του δημόσιου γυμνασίου, οι οποίες θα διεξάγουν μια συνθετική εργασία με αυτή την πρακτική. Ο προγραμματισμός του μαθήματος και η πορεία των διδακτικών ωρών παρουσιάζονται λεπτομερώς. Τα αποτελέσματα, που συνάγονται από αυτή τη διαδικασία, προσπαθούν να δώσουν μία απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασίας.
  • Schreiben ist eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Fertigkeiten im FSU. Dabei muss man sich auf viele Aspekte, wie z.B. Wortschatz, Syntax, Orthographie und Grammatik, konzentrieren, was den meisten Fremdsprachenlernern Angst erzeugt. Das kreative Schreiben, das in der modernen Didaktik und Methodik integriert ist, kann vom Lehrer zur Förderung des schriftlichen Ausdrucks verwendet werden. Diese Funktion des kreativen Schreibens versucht die vorliegende Arbeit zu beleuchten, indem folgende Fragen gestellt werden: Kann das kreative Schreiben hilfsreich für den Fremdsprachenunterricht sein? Inwiefern fördert es die Fertigkeit des schriftlichen Ausdrucks? Kann das kreative Schreiben nach literarischen Anregungen auch in den niedrigeren Niveaus verwendet werden? Damit diese Fragen beantwortet werden können, wird zunächst sowohl der Begriff des kreativen Scheibens als auch die Gründe dargestellt, warum man diese besondere Form des schriftlichen Ausdrucks im Unterricht verwenden muss. Weiterhin werden die Techniken des kreativen Schreibens kurz durch Beispiele beschrieben. Schließlich werden die Vorteile und Nachteile von einer Integration der Literatur im FSU kurz erwähnt und einige Beispiele dargestellt, wie man Literatur, und ganz bestimmt Gedichte, in Bezug auf kreatives Schreiben verwenden kann. Außerdem wird eine kurze Analyse des projektorientierten Unterrichts und der vorhandenen Projektmodelle, an denen die Schüler im Gymnasium, in dem ich unterrichte, gearbeitet haben. Der Praktische Teil stützt sich auf den theoretischen, das heißt, dass ich das kreative Schreiben anhand literarischer Anregungen in zwei Klassen des öffentlichen Gymnasiums ungesetzt habe. Die Unterrichtsplanung und der Verlauf der Unterrichtsstunden werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse, die daraus abgeleitet werden, versuchen eine Antwort auf die Forschungsfragen zu geben.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.