Der Erwerb der Grammatik im Fremdsprachenunterricht des Primarbereichs den Lerntypen entsprechend [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  3. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ)
  4. 25 Αυγούστου 2008 [2008-08-25]
  5. Γερμανικά | Ελληνικά
    • Ως δάσκαλος καταβάλλει κανείς συνεχή προσπάθεια να οργανώσει το μάθημα του μετον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους μαθητές του. Σ αυτή την προσπάθεια ο δάσκαλοςλαμβάνει υπόψη του μια ποικιλία από παράγοντες που επηρεάζουν την διδασκαλία. Θέμααυτής της εργασίας είναι, αρχικά, να διασαφηνίσει έναν από αυτούς τους παράγοντες πουαφορά την προσωπικότητα του μαθητή, τον μαθησιακό δηλαδή τύπο του μαθητή. Για αυτόντον σκοπό γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των όρων μαθησιακός τύπος και μοντέλα μαθησιακών τύπων . Παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία ηενασχόληση με τους μαθησιακούς τύπους, τόσο από την πλευρά των διδασκόντων, όσο καιαπό αυτή των διδασκόμενων.Η εργασία αυτή ασχολείται, επίσης, με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για ναπροσδιορίσουν τον μαθησιακό τύπο στον οποίο ανήκει κάθε μαθητής. Αναφέρονται,συμπληρωματικά, οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί κάθε μαθησιακός τύπος ξεχωριστά,αφού ο καθένας από αυτούς χρησιμοποιεί διαφορετικές τακτικές κατά τη διαδικασία τηςμάθησης.Το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής επικεντρώνεται στη θέση και την αξία τηςγραμματικής διαχρονικά. Αναλύονται ενδεικτικά ασκήσεις γραμματικής ως χαρακτηριστικάκαι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μεθόδων διδασκαλίας.Το πρακτικό μέρος της εργασίας αυτής ασχολείται με το αναλυτικό πρόγραμμα τουΥπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία των γερμανικών ως ξένης γλώσσας, αφού αυτό δίδειτις κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του μαθήματος. Εξίσου σημαντικό ρόλομε το αναλυτικό πρόγραμμα παίζει για το σκοπό αυτό και το διδακτικό εγχειρίδιο που θαχρησιμοποιηθεί κατά το μάθημα και για αυτό το λόγο εξετάζεται στην συνέχεια.Προσπάθησα στην εργασία αυτή να αναλύσω δύο αντιπροσωπευτικά διδακτικάεγχειρίδια που έχουν εγκριθεί από το υπουργείο παιδείας της Ελλάδας για την διδασκαλίατης γερμανικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά την εξέταση αυτήπροσέγγισα τον τρόπο παρουσίασης της γραμματικής στο βιβλίο του μαθητή και τηνπροτεινόμενη διδασκαλίας της στα εγχειρίδια του καθηγητή, διερευνώντας το εάν και σεποιό βαθμό λαμβάνουν υπόψη τους μαθησιακούς τύπους.Στο τέλος της παρούσας εργασίας κατέληξα στο συμπέρασμα πως τόσο ο δάσκαλος όσο καιο μαθητής επηρεάζονται θετικά κατά το μάθημα, εάν λάβουν υπόψη τους μαθησιακούςτύπους. Γίνεται επίσης φανερό πως η θεωρία των μαθησιακών τύπων συμπεριλαμβάνεταιστις σύγχρονες προδιαγραφές της διδασκαλίας. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία διαφορετικώνμεταξύ τους διδακτικών εγχειριδίων αποτελεί πρόκληση για το δάσκαλο που καλείται ναεπιλέξει το καταλληλότερο για τη διδασκαλία αξιολογώντας και το εάν απευθύνεται σεόλους τους μαθησιακούς τύπους.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.