JOEL - PETER WITKIN, Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ "ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ". ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ.

JOEL - PETER WITKIN, THE ABSOLUTE KING OF "DARK PHOTOGRAPHY". A STUDY OF WITKIN’S PHOTOGRAPHIC IMAGES WHICH REFER TO SIGNIFICANT ART WORKS. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (ΓΤΠ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 8. Witkin | Ανοίκειο | Γκροτέσκο | Κλασική τέχνη | Φωτογραφία
 9. 34
 10. Περιέχει : φωτογραφίες, εικόνες
  • Ο Joel – Peter Witkin αναγνωρίζεται από πολλούς ως ο Βασιλιάς της «Σκοτεινής Φωτογραφίας». Ο χαρακτηρισμός αυτός πηγάζει από την αίσθηση του «σοκ» που ενδέχεται να προκαλέσουν στον θεατή οι φωτογραφικές του αναπαραστάσεις. Ποικίλες περιθωριοποιημένες μορφές οι οποίες πρωταγωνιστούν στις συνθέσεις του, συστήνονται στο θεατή έτσι ώστε, εν τέλει, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, να του παρουσιάσουν τη διαφορετικότητά τους και να ανατρέψουν τα επιχειρήματα για τα οποία η σύγχρονη κοινωνία τους έχει αποκλείσει. Σκηνοθετεί την αναδημιουργία κλασικών έργων τέχνης και αναμορφώνει τις κλασικές μορφές της αναγεννησιακής περιόδου. Αναδεικνύει την ομορφιά κάθε σώματος, υπερβαίνοντας επίσης τις διακρίσεις ανάμεσα στο ανδρικό και γυναικείο σώμα, παρουσιάζοντας παράλληλα έναν ασυνήθιστο αλλά υπαρκτό ερωτισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνει όλες τις εν δυνάμει σωματικές και σεξουαλικές ταυτότητες. Επιπλέον, το έργο του παρουσιάζει το θάνατο όπου το νεκρό σώμα ή/και ακρωτηριασμένα μέλη του σώματος, ανθρώπινου ή μη, υπενθυμίζουν στο θεατή ένα ξεχασμένο αλλά αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Η χριστιανική του ανατροφή και παιδεία τον κατευθύνει, συμπεριλαμβάνοντας στις συνθέσεις του το Θείο, το οποίο εμφανίζεται με διάφορους τρόπους. Η Σταύρωση έχει την πιο ξεκάθαρη και συγχρόνως επιβλητική παρουσία στο έργο του για τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες, γεγονός το οποίο ανοίγει την προοπτική, οι συγκεκριμένες φωτογραφικές αναπαραστάσεις να ειδωθούν ως μία νέα Χριστιανική εικονογραφία. Ο τρόπος καταγραφής των αγωνιών του και η αισθητική του αντίληψη, συνηγορούν ότι το έργο του Witkin μιλά για την αποδοχή, δείχνοντας τον δρόμο που μπορεί να διαβεί κανείς έτσι ώστε να καταλήξει στο «φως», υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος αυτός πολλές φορές μπορεί να είναι «σκοτεινός».
  • Joel – Peter Witkin is usually recognized as the king of “Dark Photography”. This characterization derives from the potential “shock” sense, which his photographical representations might across through the eyes of a spectator. A variety of marginalized figures are dominating his creations; these figures are introduced to the spectator, in such a manner that finally through their interaction they present their dissimilarities and also confute arguments because of which they have been excluded by modern society. The artist “directs” the re-creation of classical works of art but the same time he reforms the classic beauty of the figures and the landscapes of the Renaissance. He highlights the beauty of every single body without making distinctions according to the sex. He presents an unusual, but real eroticism, which includes all potential body and sexual identities. In addition, his work represents death where dead body or every mutilated limbs (human or not) reminds to the spectator a forgotten but very integral part of life. Witkin’s Christian upbringing and education led him to an inclusion of the divine in his syntheses; an element that is represented in various ways. Crucifixion is the most obvious and dominant divine theme in his work, for at least for four decades; a fact that can lead the viewer's perspective in such a way that his photographical depictions might be seen as a new iconography of Christianity. The way in which he records his anguishes but also his aesthetic perception attest that Witkin’s work is "talking" about acceptance; it demonstrates a path that one can follow in order to end up to the “light”, reminding that such a route might often be quite “dark”.
 11. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές