ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

  1. MSc thesis
  2. ΒΡΕΤΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 2010 [2010]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.