Αντισεισμικός σχεδιασμός ελληνικών κτιρίων με τρία διαφορετικά συστήματα σεισμικής μόνωσης [Cd-rom] : LRB, HDRB και FPS: [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 18 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-18]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η διπλωματική είναι διαθέσιμη μόνο τοπικά λόγο του μεγέθους της.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.