Αξιολόγηση και σύγκριση κανονιστικών πλαισίων για ενισχύσεις κατασκευών με σύνθετα υλικά [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΠΑΤΣΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 29 Ιουλίου 2009 [2009-07-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.