Επανασύνθεση τμήματος της ανατολικής στοάς της αγοράς της αρχαίας Πέλλας [Cd-rom] : Μέθοδοι ενίσχυσης για αντισεισμική προστασία : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝ. ΣΟΦΙΑ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 29 Ιουλίου 2009 [2009-07-29]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    •  Η διπλωματική διατίθεται μόνο τοπικά στη βιβλιοθήκη λόγω του μεγέθους της.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.