Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας κτιρίου με χρήση μη γραμμικών αναλύσεων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον EC8-3

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.ΤΣΕΛΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 26 Αυγούστου 2008 [2008-08-26]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.