ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΡΟΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EC4 ΚΑΙ ΤΟΝ EC8 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΚΑΝΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 22 Αυγούστου 2012 [2012-08-22]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.