Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΑΜΜΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 22 Αυγούστου 2012 [2012-08-22]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.