Στρεπτική δυσκαμψία προεντεταμένων μελών σκυροδέματος κιβωτοειδούς διατομής και η επιρροή της στη σεισμική απόκριση γεφυρών

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.