Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του Ι. Ναού Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα- Αιτιολόγηση της παθολογίας στους σεισμούς του 1986 και διερεύνηση της συμπεριφοράς μετά τις επεμβάσεις

  1. MSc thesis
  2. ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 22 Αυγούστου 2012 [2012-08-22]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.