Σύγκριση μεθοδολογιών αποτίμησης σεισμικής ικανότητας κτιρίου με χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και την FEMA

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 15 Οκτωβρίου 2007 [2007-10-15]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.