Σύγκριση του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1 με τον ΕΑΚ 2000 με έμφαση στον σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

  1. MSc thesis
  2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 22 Αυγούστου 2012 [2012-08-22]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.