Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας της Παναγιάς της Βλαχέρνας στο Μέζαπο Λακωνίας και σχεδιασμός επέμβασης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠ. ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 26 Αυγούστου 2008 [2008-08-26]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.