Αποτίμηση σεισμικής ικανότητας επιπέδων πλαισίων Ο/Σ με χρήση στατικών ανελαστικών αναλύσεων με εναλλασσόμενη φορά φόρτισης [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
  3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
  4. 26 Αυγούστου 2008 [2008-08-26]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    •  
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.