ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Seismic Assessment of a two-story Masonry Building (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΕΛΙΟΒΑΝΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
 3. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-26]
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. ΠΑΡΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ | ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
 10. 18
 11. 0
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 13. Ελισάβετ Βιντζηλαίου - Αθανάσιος Τριανταφύλλου - Διονύσιος Βέρρας, (2004). Σεισμικές βλάβες, επισκευές και ενισχύσεις - Τόμος Β’ - Αποτίμηση σεισμικών βλαβών, επισκευές και ενισχύσεις παραδοσιακών και μνημειακών κτιρίων
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας υφιστάμενου διώροφου κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία. Βρίσκεται στην λουτρόπολη των λουτρών Πόζαρ Αλμωπίας και ανήκει στην δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία “Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε “. Λειτούργησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, σήμερα παραμένει εγκαταλειμμένο. Θα πραγματοποιηθεί Ελαστική ισοδύναμη στατική ανάλυση και έλεγχος σε οριακές καταστάσεις αστοχίας με το λογισμικό Fedra και Δυναμική Φασματική Ανάλυση και έλεγχος τάσεων με το λογισμικό Autodesk Robot Structural Analysis Professional
  • The aim of this diploma thesis is Seismic Assessment of a two-story Masonry Building It is located in the spa town of Pozar Almopia and belongs to the municipal company with the name "Loutraki Loutraki Municipality of Almopia SA". It operated at the beginning of the last century, today it remains abandoned. It will be done Static analysis with Fedra software and Dynamic Spectral Analysis and stress control with Autodesk Robot Structural Analysis Professional software
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.