Παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρισμού με φωτοκαταλυτική και φωτοηλεκτροχημική διάσπαση νερού [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κ. ΔΟΝΤΣΙΟΣ
  3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η διπλωματική είναι διαθέσιμη μόνο τοπικά λόγο του μεγέθους της.    
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.