Πρόσφατες εξελίξεις στην ανάπτυξη καταλυτών για τη διεργασία Fischer-Tropsch

  1. MSc thesis
  2. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Κ. ΕΛΕΝΗ
  3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.