Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 [Cd-rom] : εφαρμογή στον ΑΗΣ Καρδίας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΓΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
  4. Δεκέμβριος 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.