Παραγωγή υδρογόνου με φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού παρουσία TiO2 τροποποιημένου με αποθέσεις μετάλλων ή ενώσεων των στοιχείων μετάπτωσης

  1. MSc thesis
  2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
  3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
  4. 09 Σεπτεμβρίου 2009 [2009-09-09]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.