ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΗΠΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΣΤΑΘΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ | ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ
 9. 2
 10. 110
 11. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Προκειμένου τα μειωθεί η περιβαλλοντική μόλυνση η οποία έχει φθάσει σε ένα κρίσιμο σημείο τον πλανήτη μας οι επιστήμονες έχουν επικεντρωθεί στο να βρουν τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος. Η περιβαλλοντική μόλυνση των υδάτων, του αέρα του εδάφους σε συνδυασμό με την μείωση των ορυκτών πόρων με την πάροδο του χρόνου αποτέλεσε αφορμή στο να αναζητηθούν νέα καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Το υδρογόνο το οποίο αποτελεί στόχο της παγκόσμιας ενεργειακής έρευνας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φορέας καυσίμου. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε το υδρογόνο να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Με βάση πρόσφατες έρευνες η φορμαλδεϋδης και το φορμικό οξύ θα μπορούσαν να είναι μια πηγή υδρογόνου. Κατά την καταλυτική παραγωγή του υδρογόνου μέσω φορμαλδεϋδης και φορμικού οξέος φαίνεται να είναι μια πολύ καλή λύση καθώς δεν παρουσιάζει μεγάλη τοξικότητα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια οικονομική λύση.
  • In order to reduce the environmental pollution which has reached our planet on a critical point, scientists have focused on finding ways to solve this problem. The pollution of water and soil air in combination with the reduction of mineral resources has led to the search for new fuels more eco-friendly. Hydrogen, which is the target of global energy research, could be used as a fuel carrier. The aim of this thesis is to explore how hydrogen could be used for this purpose. According to research studies, formaldehyde and formic acid could be a source of hydrogen. The catalytic production of hydrogen through formaldehyde and formic acid considered as a very attractive solution as it is not highly toxic and at the same time it is an economical solution. Technologies for the catalytic transformations of formic acid and formaldehyde in hydrogen can be classified according to the catalyst used in noble and non-noble metals, in homogeneous and heterogeneous form, in molecular metal catalysts and nanoparticles and depending on the operating conditions.
 12. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές