ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

PROCEDURES FOR THE SAFE HYDROGEN REFUELING OF FUEL CELL VEHICLES IN A HYDROGEN REFUELING STATION (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΤΖΗΡΑΒΔΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 121
 7. ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 8. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
 9. ΥΔΡΟΓΟΝΟ | ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 10. 2
 11. 4
 12. 97
 13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  • Είναι κοινός τόπος ότι η ευρεία χρήση των ορυκτών καυσίμων υπήρξε επιζήμια για το περιβάλλον ενώ η συνεχής αύξηση στη ζήτηση ενέργειας οδηγεί τις σύγχρονες κοινωνίες στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο και πιο διαδεδομένο στοιχείο στο σύμπαν. Έχει προταθεί σαν μία από τις λύσεις για το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη γιατί αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας ενώ η καύση του δίνει σαν προϊόν νερό. Επίσης η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί επιτρέπει την αποθήκευση του είτε σε συμπιεσμένη αέρια μορφή, σαν υγρό σε χαμηλές θερμοκρασίες είτε σε στερεά μορφή σαν υδρίδιο μετάλλου. Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια προσπάθεια εξεύρεσης πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια της ευρείας χρήσης του υδρογόνου και ειδικότερα όσον αφορά το χώρο ανεφοδιασμού του στα οχήματα με κυψέλες καυσίμου Αρχικά γίνεται παρουσίαση των βασικών τμημάτων ενός σταθμού τροφοδοσίας υδρογόνου. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους κινδύνους από τη χρήση του και τις ιδιότητες του υδρογόνου που είναι υπεύθυνες για αυτούς τους κνδύνους. Παρουσιάζονται μελέτες πάνω στην ποσοτική αξιόλογηση των κινδύνων που προκύπτουν απο την διαρροή και ανάφλεξη του υδρογόνου σε διάφορα σημεία του σταθμού τροφοδοσίας. Τέλος γίνεται αναφορά στη φιλοσοφία σχεδιασμού εγκαταστάσεων με εγγενή ασφάλεια, παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για την κατασκεύη των διαφόρων τμημάτων του σταθμού, οι αποστάσεις ασφαλείας και οι διαδικασίες λειτουργίας που εξασφαλίζουν την ασφαλή τροφοδοσία των οχημάτων.
  • Humanity has been using fossil fuel for decades as the main source of power for its industries and cities. It is widely accepted that this practice has had detrimental effects on the environment. Energy demand is constantly on the rise and modern societies, in order to be able to cover for those needs are starting to consider alternative energy sources, which do not cause environmental damage. The use of hydrogen has been proposed as one possible solution to the problem of fueling the planet, because it is an inexhaustible source of energy and also its combustion produces water. Furthermore, it can be stored in compressed gas form, as a liquid in low temperatures and in solid form as a metal hydride. This thesis is an attempt to gather and review information regarding the safety and efficacy from the use of hydrogen as a fuel for light vehicles in hydrogen fueling stations. Initially, the basic components of a hydrogen fueling station are presented as well as the properties of hydrogen as a fuel. Moreover, we elaborate on the safety of the use of hydrogen and the aforementioned refueling stations. Furthermore, the results of quantitative risk assessment of leakage and ignition of hydrogen at various points in the plant are analysed. In the end, there is reference to the design methodology and construction specifications required to make the stations inherently safe. In addition to that, the operating procedures and the proper distances that ensure the proper supply of vehicles are mentioned.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.