Κρητική διάλεκτος και χιούμορ: Μία συγκριτική μελέτη της τηλεοπτικής της αναπαράστασης

 1. MSc thesis
 2. Κουρκούδιαλου, Αικατερίνη
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 14 Μαρτίου 2020 [2020-03-14]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Λιόσης, Νίκος
 8. Λιόσης , Νίκος | Καϊναδά, Εύβοια
 9. Γλωσσική ποικιλότητα | μαζική κουλτούρα | κρητική διάλεκτος | Κριτική Ανάλυση Λόγου | κοινωνιογλωσσικά στερεότυπα | γλωσσική ιδεολογία | διαλεκτολογία του χιούμορ | χιούμορ
 10. 1
 11. 36
 12. 7
 13. 0
  • Στην παρούσα μελέτη αντιπαρατίθενται κείμενα χιουμοριστικού περιεχομένου που ανήκουν σε τέσσερα τηλεοπτικά είδη. Εντοπίζονται οι διαφορές και οι ομοιότητές τους ως προς τον τρόπο που αναπαριστούν την ποικιλία των Κρητικών αλλά και ως προς την ιδεολογία και τα κοινωνιογλωσσικά μηνύματα που περιέχουν για αυτήν και τους ομιλητές της. Στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η ανάλυση των αποσπασμάτων που μελετώνται και συγκρίνονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Πρόκειται για εφτά διαφημίσεις, τρία αποσπάσματα σατιρικών εκπομπών, εννιά αποσπάσματα τηλεοπτικών σειρών και έξι αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες που προβλήθηκαν και στην τηλεόραση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται εκτενής παρουσίαση των σχετικών πορισμάτων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον, διότι αποκαλύπτουν σε αρκετές περιπτώσεις διφορούμενες αντιλήψεις και μία μεταστροφή από τη συνήθη αρνητική στοχοποίηση στην ύπαρξη και θετικών συνυποδηλώσεων για τους Κρητικούς και κατ’ επέκταση για την ποικιλία τους. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται Παράρτημα με την απομαγνητοφώνηση των αποσπασμάτων.
  • This postgraduate study deals with the comparison of texts with humoristic content that belong to four different kinds of television programmes. The main purpose of the research is to point out the differences and similarities between various representations of the Cretan dialect according to each and every programme and also to locate the ideology and the metapragmatic messages involved concerning this dialect and its speakers. The first chapter contains the theoretical context in which the second chapter is based, where the texts are analyzed and compared. There are seven commercials, three clips of satirical television shows, nine clips of television series and six clips of movies. The third chapter deals with the representation of all the relevant findings, which are interesting because in many cases they reveal the presence of ambiguous perceptions about this variety and its speakers. That is, there is the usual negative stigmatization but also some positive underlying messages as well. At the end of this study an Appendix with all the transcripted texts is included.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.