Ο κριτικός γραμματισμός σε κείμενα χιουμοριστικού περιεχομένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάλυση κειμένων και διδακτικές προτάσεις

Critical Literacy in Humorous Texts in Secondary Education: Text Analysis and Educational Proposals (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 15 Φεβρουαρίου 2020 [2020-02-15]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. Οικονομάκου, Μαριάνθη | Ξυδόπουλος, Γεώργιος
 9. Κριτικός γραμματισμός | κριτική ανάλυση λόγου | ανάλυση εικονιστικής πράξης | χιουμοριστικός λόγος | πολυγραμματισμοί
 10. 6
 11. 34
 12. 18
 13. εικόνες
  • Το χιούμορ, προφορικό, γραπτό ή οπτικό υπάρχει σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας των ανθρώπων. Στην εκπαίδευση ενώ τα αναλυτικά προγράμματα προβλέπουν την επαφή των μαθητών με διάφορα κειμενικά είδη, ωστόσο δεν εστιάζουν στη διδασκαλία χιουμοριστικών κειμένων με σαφή στοχοθεσία. Μέσα όμως από τα χιουμοριστικά κείμενα οι μαθητές/τριες, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, μπορούν όχι μόνο να αντιληφθούν το χιούμορ και τα είδη του αλλά επιπλέον μπορούν να κατανοήσουν τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Η κριτική ανάλυση λόγου θα βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν ότι μέσα από τις γλωσσικές επιλογές οι συγγραφείς προωθούν αντιλήψεις, κατασκευάζουν ταυτότητες και διαμορφώνουν την πραγματικότητα με το δικό τους τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χιουμοριστικά κείμενα στην εκπαίδευση για να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη των μαθητών, με απώτερο στόχο την αποκωδικοποίηση χιουμοριστικών μηνυμάτων. Στην παρούσα εργασία θα επεξεργαστούμε τη γλωσσική και την εικονιστική πράξη χιουμοριστικών κειμένων και θα προτείνουμε μια εκπαιδευτική εφαρμογή σύμφωνα με το μοντέλο των πολυγραμματισμών. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί ο χιουμοριστικός λόγος στην εκπαίδευση και να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, προς όφελος των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων.
  • Humor, verbal, written or visual, exists in many aspects of everyday life. In education, school curricula provide students’ contact with various text types, but they are not focused on teaching humor texts in class with clear goals. Inside humor texts, according to critical literacy, students can not only realize humor and its variations, but also they can understand the hidden messages. Critical discourse analysis could help students know that into linguistic choices, writers promote their ideas, they construct identities and they create the reality on their own way. Teachers can use humor texts in class to promote students’ critical thinking, with a view to decode humor meanings. In this study we analyze humor language and humor pictures and we propose learning activities by adopting multiliteracies model. The basic aims of this project is the emergence of humor language in the educational process and its use by professors in students’ favor.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.