Έμφυλες ταυτότητες και αναπαραστάσεις γυναικοκτονιών του 2021 στο δημοσιογραφικό λόγο. Κριτική ανάλυση και εκπαιδευτική αξιοποίηση.

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 February 2021 [2021-02-26]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 8. Έμφυλη Ταυτότητα | Γυναικοκτονία | Κριτική Ανάλυση Λόγου | Μοντέλο Fairclough | Κριτικός Γραμματισμός | Μοντέλο Πολυγραμματισμών | Κριτική Γλωσσική Επίγνωση
 9. 4
 10. 56
 11. 59
 12. Περιέχει: Εικόνες
  • Η εργασία διαμορφώθηκε με σκοπό την ανάλυση των έμφυλων λόγων σε κείμενα δημοσιογραφικών άρθρων καταγραφής γυναικοκτονιών ώστε να καθοριστούν και να αποσαφηνιστούν τα έμφυλα πρότυπα που αναδεικνύονται, τα οποία είναι δυνατό να παγιώσουν έμφυλες στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές στην ελληνική κοινωνία.
  • The work was created with the aim of analyzing gender discourse in texts of journalistic articles documenting of femicide in order to define and clarify the gender patterns that emerge which can consolidate gender attitudes, views and behaviors in Greek society.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.