Συστημικές τεχνολογίες στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας για την αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων

 1. MSc thesis
 2. TΖΩΡΑΚΗ, EΙΡΗΝΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. KΟΚΟΣΗΣ, AΝΤΩΝΙΟΣ
 8. KΑΡΤΑΛΗΣ, KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Βιώσιμη Ναυτιλία | Πράσινα Λιμάνια | Κυκλική Οικονομία | Ηλεκτροδότηση αγκυροβολημένων πλοίων από τη στεριά
 10. 3
 11. 21
 12. 33
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες,
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τις υπάρχουσες λύσεις αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και να αξιολογήσει την οικονομική και περιβαλλοντική τους διάσταση. Μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων, ένας λιμένας γίνεται βιώσιμος και συγχρόνως “ανθεκτικός”, στοχεύοντας στη χρυσή τομή μεταξύ οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης και μειωμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρα και στη διασφάλιση πολύτιμων φυσικών πόρων για το μέλλον. Ειδικότερα, εξετάστηκε η περίπτωση αναβάθμισης του λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος κατέχει καίρια στρατηγική και γεωπολιτική θέση στη λεκάνη της Μεσογείου. Αναλύθηκε η ετήσια κινητικότητα και η υπάρχουσα κατάσταση στον λιμένα, οποίος παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη μεγάλες αυξητικές τάσεις, στον τομέα της ακτοπλοΐας και δευτερευόντως της κρουαζιέρας, παρά την εκτεταμένη οικονομική και πλέον και υγειονομική κρίση (πανδημία COVID-19). Η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων συνεπάγεται όμως και συνολική αύξηση του χρόνου παραμονής των πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου, άρα και των συνολικών εκπομπών αέριων ρύπων στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα της πόλης. Προτείνεται η εφαρμογή τεχνολογίας ηλεκτροδότησης από τη στεριά των αγκυροβολημένων πλοίων για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών στην κατάσταση ελλιμενισμού. Βάσει της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων διακίνησης του λιμένα, μελετήθηκε και αξιολογήθηκε η εφαρμογή της μεθόδου. Περαιτέρω, στην περίπτωση ενός αντιπροσωπευτικού πλοίου, ενός τυπικού Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου που αγκυροβολεί, έχοντας ως βάση τον λιμένα Ηρακλείου, αξιολογήθηκε η δυνατότητα κάλυψης με εναλλακτικούς τρόπους τεχνολογιών ΑΠΕ των ενεργειακών αναγκών κατά τον ελλιμενισμό, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις για ένα μέλλον αειφορίας για τους λιμένες, αλλά και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι σημαντικές. Το τελικό κόστος εφαρμογής των τεχνολογιών, το υφιστάμενο νομικό/υποστηρικτικό πλαίσιο (τυχόν διευκολύνσεις/ενισχύσεις), αλλά και το τελικό κέρδος των φορέων διαχείρισης λιμένων και των ναυτιλιακών εταιριών αποτελούν τα κριτήρια που θα ορίσουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών της αειφορικής διαχείρισης των λιμένων, οπότε και τον μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους, ενεργειακούς κόμβους.
  • This study aims to investigate current promising solutions for upgrading port facilities in the context of the circular economy and highlight their economic and environmental impacts. The case of the port of Heraklion, Crete is examined. Through the use of innovative technologies, renewable energy sources and alternative fuels, a port becomes sustainable and at the same time "resilient", securing valuable natural resources for the future. There are several proposals for a port sustainability future, but there are also many challenges and impediments that can be identified. The cost of implementing the technologies, the support framework, any subsidies, but also the very profit of the port managers and the shipping companies, are the criteria that will define the result of the efforts of the ports sustainable management and, finally, their transformation into energy nodes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.